سبزرهان بورس

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : تأتیر نمادها بر شاخص 30بهمن 97در یک نگاه بخوانید :
بازار نقدی بورس در یک نگاهوضعیت بازاربسته 22:41:12شاخص کل157,387.49 682.29شاخص كل (هم وزن)29,756.40 117.75ارزش بازار6,015,099.217 Bاطلاعات قیمت97/11/30 13:27:34تعداد معاملات131,774ارزش معاملات4,371.35 سبزرهان بورس...ادامه مطلب
ما را در سایت سبزرهان بورس دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 10:06

چکیده : ... با عنوان : تأتیر نمادها بر شاخص 1 اسفند97 در یک نگاه بخوانید :
بازار نقدی بورس در یک نگاهوضعیت بازاربسته 11:48:36شاخص کل159,489.48 2102.07شاخص كل (هم وزن)29,878.04 121.64ارزش بازار6,106,124.615 Bاطلاعات قیمت97/12/1 15:27:53تعداد معاملات153,458ارزش معاملات5,386.45 سبزرهان بورس...ادامه مطلب
ما را در سایت سبزرهان بورس دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 ساعت: 10:06

چکیده : ... با عنوان : تأتیر نمادها بر شاخص 17 دی97 در یک نگاه بخوانید :
 بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 22:06:58 شاخص کل 162,323.63 1047.81 شاخص كل (هم وزن) 28,106.09 181.98 ارزش بازار 6,166,915.471 B اطلاعات قیمت 97/10/17 13:01: سبزرهان بورس...ادامه مطلب
ما را در سایت سبزرهان بورس دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 9:44

چکیده : ... با عنوان : گزارش بازار سه شنبه 18 دی97 بخوانید :
امروز سه شنبه 18 دی 1397 ؛ شاخص کل با 1643.5 واحد معادل 1.01 درصد افزایش نسبت به روز قبل به 163،967 واحد رسيد. ارزش کل معاملات 1006 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 659 میلیارد تومان آن مرب سبزرهان بورس...ادامه مطلب
ما را در سایت سبزرهان بورس دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 9:44

چکیده : ... با عنوان : تأتیر نمادها بر شاخص 18 دی 97 در یک نگاه بخوانید :
 بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 17:46:22 شاخص کل 163,967.16 1643.53 شاخص كل (هم وزن) 28,255.41 149.33 ارزش بازار 6,229,388.944 B اطلاعات قیمت 97/10/18 15:37: سبزرهان بورس...ادامه مطلب
ما را در سایت سبزرهان بورس دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 9:44

چکیده : ... با عنوان : تأتیر نمادها بر شاخص 19دی 97 در یک نگاه بخوانید :
 بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 09:05:45 شاخص کل 164,829.40 862.30 شاخص كل (هم وزن) 28,434.53 179.11 ارزش بازار 6,261,832.236 B اطلاعات قیمت 97/10/19 12:43:0 سبزرهان بورس...ادامه مطلب
ما را در سایت سبزرهان بورس دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 9:44

چکیده : ... با عنوان : گزارش بازار شنبه 22دی97 بخوانید :
امروز شنبه 22 دی 1397 ؛ شاخص کل با 100.3 واحد معادل 0.06 درصد افزایش نسبت به روز قبل به 164،929 واحد رسيد. ارزش کل معاملات 729 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 383 میلیارد تومان آن مربوط به سبزرهان بورس...ادامه مطلب
ما را در سایت سبزرهان بورس دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 9:44

چکیده : ... با عنوان : تأتیر نمادها بر شاخص 22 دی 97 در یک نگاه بخوانید :
 بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 17:05:39 شاخص کل 164,929.85 100.38 شاخص كل (هم وزن) 28,626.49 191.96 ارزش بازار 6,249,292.657 B اطلاعات قیمت 97/10/22 12:44:2 سبزرهان بورس...ادامه مطلب
ما را در سایت سبزرهان بورس دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 9:44

چکیده : ... با عنوان : تأتیر نمادها بر شاخص 23دی 97 در یک نگاه بخوانید :
 بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 17:54:54 شاخص کل 164,493.78 (436.07) شاخص كل (هم وزن) 28,803.70 177.20 ارزش بازار 6,232,892.121 B اطلاعات قیمت 97/10/23 14:36 سبزرهان بورس...ادامه مطلب
ما را در سایت سبزرهان بورس دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 9:44

چکیده : ... با عنوان : تأتیر نمادها بر شاخص 24 دی 97 در یک نگاه بخوانید :
 بازار نقدی بورس در یک نگاه وضعیت بازار بسته 17:52:05 شاخص کل 164,696.44 202.66 شاخص كل (هم وزن) 28,983.83 180.14 ارزش بازار 6,240,530.065 B اطلاعات قیمت 97/10/24 12:47:2 سبزرهان بورس...ادامه مطلب
ما را در سایت سبزرهان بورس دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 9:44